Bạn muốn học Docker, tham khảo LearnDocker.online

Docker là một phần quan trọng trong web development hiện tại và nếu bạn muốn trở thành một senior về web development (hoặc cao hơn nữa) thì đây đúng là một mảnh ghép bạn cần.

Trước tiên, với các bạn chưa biết Docker thực sự là gì, hoặc chưa hiểu tại sao phải dùng nó, bạn có thể tham khảo tại đây.

https://aws.amazon.com/vi/docker/

Bản thân mình cũng từng phải dùng Docker khi mà chưa hiểu nó là gì, cấu tạo như nào, mục đích ra sao, vì đơn giản công việc cần nó. Lúc đó cài xong cũng chỉ hiểu nó giống như XAMPP (lol).

Nhưng càng về sau, kiến thức về nó càng cần nhiều và mình muốn học để làm chủ nó hơn là coi nó chỉ là một công cụ dev.

Và mình biết đến LearnDocker.online của @jufahr. Đây thực sự là một công cụ tuyệt vời để tiếp cận và dần làm chủ Docker. Nó bổ sung một loạt các bài giảng online bằng video rất trực quan, kết hợp với một số quiz nho nhỏ có độ khó từ dễ tới khó. Và tuyệt vời hơn nữa, nó hoàn toàn miễn phí.

Tất nhiên, để có thể theo học, bạn nên có kỹ năng nghe và hiểu tiếng Anh ở mức căn bản. Nhưng Jufahr nói khá chậm và dễ nghe nên mình nghĩ không khó để theo kịp tiến độ bài học.

Have fun!

Tạo mã Code Signing trên Windows 10

Chạy đoạn mã dưới đây trên Powershell

New-SelfSignedCertificate -CertStoreLocation Cert:\CurrentUser\My `
>> -Subject "CN=<App Name>" `
>> -KeyAlgorithm RSA `
>> -KeyLength 2048 `
>> -Provider "Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider" `
>> -KeyExportPolicy Exportable `
>> -KeyUsage DigitalSignature `
>> -Type CodeSigningCert

10 vấn đề cần làm để mục tiêu Fullstack Web Developer không trở nên quá xa vời

  1. Tổng hợp lại kiến thức, có thể là kinh nghiệm từ trước tới giờ
  2. Học 1 framework frontend mới – Vue.JS
  3. Học 1 framework backend mới – Laravel
  4. Đổi OS sang sử dụng Linux 90% (Ubuntu) (10% Windows để chơi game muahaha…) (Bỏ vì đã cài Ubuntu subsytem trong Windows =)))
  5. Học thêm Javascript
  6. Học thêm NodeJS
  7. Học thêm MongoDB
  8. Học thêm Docker và ứng dụng (70%)
  9. Học thêm về bảo mật ứng dụng, bảo mật web
  10. Làm một ứng dụng có đầy đủ các phần đã học

Cập nhật: Nhiều phần đã thực hiện xong